Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat u voor u relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan, door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Passend onderwijs

Leerkracht jongetje helpen met schoolwerk

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Passend onderwijs betekent dat ieder kind het onderwijs en de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. De onderwijsbehoefte van de leerling staat centraal.

Dit betekent het volgende:

  • Scholen in de regio werken samen om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden.
  • Op school wordt bekeken wat elke leerling wel kan, het liefst in het reguliere onderwijs.
  • Het speciaal basisonderwijs blijft bestaan voor leerlingen die het echt nodig hebben.

Zorgplicht

Met de invoering van Passend Onderwijs hebben scholen en/of schoolbesturen een zorgplicht. Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Ouders dienen de grondslag van de school te respecteren. School moet een zo passend mogelijk onderwijsaanbod op de eigen school bieden. Kan de school dit niet, dan zal zij een andere school, regulier of speciaal onderwijs, in de regio moeten regelen, bij voorkeur binnen het eigen samenwerkingsverband. Uitgangspunt hierbij is dat ouders zelf geen ingewikkelde indicatieprocedure moeten doorlopen.

Twee jongens lachend in de klas

Samenwerkingsverband

Een samenwerkingsverband is een samenwerking tussen schoolbesturen die de wettelijke taak van het Passend Onderwijs, samen met de scholen, uitvoert. Wanneer de school waar een kind is aangemeld niet zelf de benodigde ondersteuning kan geven, is het de verantwoordelijkheid van de school een andere school te vinden die wel een passend aanbod kan doen. Het Mozaïek behoort tot het Samenwerkingsverband Aan den IJssel, dat hoopt met haar brede aanbod aan onderwijsvoorzieningen alle leerlingen in haar regio, waaronder Capelle aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel, passend onderwijs te kunnen bieden.

Kijkt u ook eens op www.aandenijssel.nl

Epic jongen wijst naar drinken

Aanmelden op onze school

Heeft u in onze school de school gevonden die voldoet aan uw wensen, dan meldt u uw kind, zo mogelijk minimaal 10 weken voor de instroomdatum, aan door het inschrijfformulier verkrijgbaar bij de administratie in te vullen. Bij een verhuizing doet u dit bij voorkeur 10 weken voordat uw kind bij ons op school begint.

Als u denkt dat uw kind extra hulp nodig heeft is het belangrijk dat u dit bij de aanmelding doorgeeft. Hierbij kunt u ook denken aan informatie en/of adviezen die u voor uw kind heeft gekregen bij het consultatiebureau, de peuterspeelzaal of de kinderopvang. De school kan dan onderzoeken welke ondersteuning en begeleiding uw kind nodig heeft. In geval van een verhuizing ontvangen wij ook graag het onderwijskundig rapport van de school van herkomst.

Binnen 6 weken na de aanmelding doen wij u een passend aanbod voor uw kind. Als blijkt dat we uw kind niet zelf voldoende kunnen ondersteunen zoeken we binnen diezelfde 6 weken een passende plek. We hebben de mogelijkheid om deze termijn 1 keer met 4 weken te verlengen. Uw kind blijft ingeschreven op onze school totdat er een passende en geschikte plek is gevonden.

Vriendelijk lachende juffrouw

School­ondersteunings­profiel

Als ouders vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze met behulp van het schoolondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van de mogelijkheden op Het Mozaïek. In het door ons opgestelde schoolondersteuningsprofiel geven wij aan waar onze grenzen liggen en welke ambities we hebben als het gaat om voor zoveel mogelijk leerlingen onderwijs te bieden dat past bij hun onderwijsbehoeften. Samengevat geeft dit ondersteuningsprofiel antwoord op de volgende vragen:

  • Voor welke kinderen is er al een passend aanbod?
  • Voor welke kinderen hebben wij een passend aanbod met behulp van externe partners?
  • Voor welke kinderen kunnen of willen wij geen passend aanbod realiseren?
  • In welke richting wil de school zich ontwikkelen?
  • Welke expertise hebben wij nu al in huis?
  • Voor welke kinderen wordt in de komende periode een aanbod ontwikkeld wat nu nog niet aanwezig is?

Het schoolondersteuningsprofiel is tot stand gekomen na overleg met team, directie, intern begeleiders en de MR. Het schoolondersteuningsprofiel is onderdeel van ons schoolplan en is op te vragen bij de directie en te vinden op de website van Het Mozaïek. Het samenwerkingsverband Aan den IJssel heeft een ondersteuningsplan samengesteld. Daarin staat aangegeven hoe de scholen met elkaar een samenhangend geheel van ondersteuning hebben gecreëerd, hoe de beschikbare geldmiddelen worden verdeeld, hoe verwijzing naar het speciaal onderwijs plaatsvindt en hoe ouders worden geïnformeerd.

Hieronder kunt u het ondersteuningsprofiel van Het Mozaïek downloaden.

SOP Aan den IJssel Mozaïek 2021-2022

Roze tas aan de kapstok

Kom kennismaken!

Zoekt u een basisschool voor uw kind(eren) en spreekt onze school u aan? U bent van harte welkom voor een persoonlijke rondleiding.
Wij leren u graag kennen.

Copyright © IKC Het Mozaïek Krimpen aan den IJssel | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud