Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat u voor u relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan, door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Verzuim- en verlofregeling

Kinderen kijken leerkracht aan in de klas

Een Aanvraagformulier verlof voor extra verlof kunt u hier downloaden.

Wanneer uw kind ziek is, of om een andere reden niet op school kan komen, dan kunt u hem/haar aan het begin van de ochtend afmelden via de Parro-app. Daarnaast kunt u ook tussen 08.15-08.25 uur naar school bellen

Vakantie regeling & Verlof

De school stemt zijn vakanties af op het landelijk advies “vakantiespreiding”. Voor de zomervakantie is de periode wettelijk voorgeschreven. Voor de overige vakanties vindt nadere afstemming plaats met het voortgezet onderwijs en volgen we voornamelijk de FOKOR regeling (FOKOR is de vereniging  voor samenwerkende schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam).

Naast de vakantieafspraken blijft er nog een aantal uren vrij te besteden door de school. Deze uren worden vooral gebruikt voor scholing en studie van het team.

Verlof buiten de schoolvakanties kan verleend worden

 • Bij ernstige ziekte van naaste familieleden (binnen het gezin)
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten
 • Bij huwelijk, jubileum en overlijden van naaste familieleden (in de eerste t/m derde graad). Onder jubilea vallen alleen de algemeen erkende jubilea van 12½, 25, 40, 50, enz jaar; dus niet bijv. de zeventigste verjaardag of het dertig jaar getrouwd zijn. Er kan dus geen verlof gegeven worden voor verjaardagen; ook niet voor de z.g. kroonjaren.
 • Verhuizing
 • Sociaal-medische omstandigheden
 • Bezoek aan een arts
 • In principe wordt er geen vrij gegeven voor een tandartsbezoek, deze afspraken kunnen in de meeste gevallen buiten schooltijden om gemaakt worden.
Leerkracht jongetje helpen met schoolwerk
Tong naar buiten tijdens gym

Vakantieverlof

Wanneer door ziekte of door regelingen i.v.m. het werk van de ouders vakantie tijdens de schoolvakanties onmogelijk is en dit de enige vakantie in het jaar is, kan er voor maximaal 10 aaneengesloten schooldagen buiten de schoolvakanties verlof worden verleend. De Leerplichtwet bepaalt voor dit verlof het volgende:
Vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend indien de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet in de zomervakantie op vakantie kan gaan. Het overleggen van een gewaarmerkte werkgeversverklaring is hiervoor noodzakelijk.; toestemming wordt slechts eenmaal per schooljaar verleend voor ten hoogste tien schooldagen; extra verlof voor de eerste twee schoolweken na de zomervakantie is niet mogelijk.

Lief meisje buiten

De school verleent geen toestemming tot verlof voor o.a. het volgende:

 • goedkope vakantiemogelijkheden
 • een aangeboden vakantie
 • meerdere jaren niet op vakantie geweest
 • reeds gekochte tickets
 • als de herfst-, kerst-, voorjaars-, of meivakantie onmogelijk is.

Aanvragen

Verlof moet u schriftelijk aanvragen bij de directie. Het formulier hangt aan het prikbord in de gang tegenover het kleuterlokaal. U kunt het formulier ook via onze website downloaden, bovenaan deze pagina.

Het aanvragen van vakantieverlof moet zo vroeg mogelijk  – in ieder geval 2 maanden van te voren – aangevraagd worden bij de directeur en/of teamleider.

Ouders in gesprek bij LEV WN school

Copyright © IKC Het Mozaïek Krimpen aan den IJssel | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud